2016. november 14., hétfő

Életem sugárzó Napja ÉN MAGAM VAGYOK!Életem sugárzó Napja ÉN MAGAM VAGYOK!
A belső napunkat jeleníti meg. Életigenlés, az életszeretete, Önmagunk megnyilvánítása a Fényben.
Mérete: 20cm
A Lélek nyugalmaA Lélek nyugalma selyem mandala.
Színével és energiájával a torok csakra helyes működését támogatja. Magasabb síkokon a Vagyok Aki Vagyok megnyilvánításában ad segítséget, összekapcsol a magasabb Énnel. Mérete: 20 cm


Nyilvánítsd meg magad a Létezésben


Nyilvánítsd meg magad a Létezésben selyem mandala.
Színeivel és energiájával alsó két csakra,(gyökércsakra és a szakrális csakra) működését támogatja. A középső részre fókuszálással középpontodba helyez.
Önmagad gyökereit megerősítve nyilvánítod meg magad a Létezésben. Mérete: 20cm


MAGYAR ÁLOMÉbrenlét és Álom határánál vagyunk. Egy olyan világ él bennünk, melynek megálmodása csakis rajtunk múlik. Méltón őrizzük-e magyarságunk szellemét? Vállaljuk-e a ránk tornyosuló feladatokat, és ennek tükrében nyugodtan álomra hajtjuk a fejünket? Megszólít-e szívünk a szóra, mely a Hazáért remeg?
A MAGYAR ÁLOM selyemképem beavatókódokat tartalmaz.
Egy másik Világba avat be. Ha nyitott vagy rá és tettrekész, bármikor beléphetsz ebbe a Napfényes világba melynek megvalósítása csakis rajtunk múlik. A Napbárkán utazva érkezünk meg a Fény Országába, és ez a bárka mint egy virág kelyhe oltalmazón körbeölel minket. A képemen ez a kehely a Szent Családot öleli körbe, melynek minőségét Őseink hagytak reánk.
A Szent szó alatt én most azt a letisztult ősi minőséget értem, aki megtestesült a világunkban. Aki magába álmodta és magában hordozta a Napot. A NAP még mindig süt ránk, s utunkat egyengeti.
Vállaljuk-e ÖnMAGunkat, a magyarságunkat?
Magunkhoz vesszük-e a ősi hitünket? Megnyitjuk-e vele a Fény Országát, és tetteinkkel ide a Kárpát -medencébe helyezzük?
Eljött az idő, s most van. Ébredjekek MAGOK!
Alkossunk Egységet, Egy Célt, s Egy Akaratot! Áldás!
A kép mérete: 74x74cm
2016. október 20., csütörtök

Boldogasszony párnahuzat


"Boldogasszony hitünk jóval a Jézus előtti időkre mutat. Boldogasszonyunk ősanyai, istenanyai gyökereket mutat. 
A Boldogasszonyság magába foglalja a Fény őrzését, annak visszaadását, Ő a kapuja életnek- halálnak, Ő a Föld, melyből minden földi élet sarjad és Ő az,
aki befogadja a már nem használt testet, hogy újra születhessen általa.
Óvja, védi a föld teremtményeit. Allegorikusan a magyar néphagyomán
yban Ő a magyar Föld, ami össze van kapcsolva egy égi magyar földdel,
amiből folyamatosan újraszülethetik a magyar élet.
Ez azt feltételezi, hogy egy növényi szemléletű, női princípiumot elfogadó világképet hordoz a magyar lélek Boldogasszonyról. Boldogasszony ünnepeink az esztendő körén ciklikusan megjelenik, és mindegy szorosan összekapcsolódik a női princípiumokkal, a természet rendjével és kozmikus erejével.
Hét Boldogasszony ünnepet tart számon a néphagyomány, pedig jóval több ismert a haza területén.
De mindenhol csak 7 Boldogasszony ünnepet ünnepelnek.
Itt a hetes szám szakralitására kell odafigyelnünk."
  Forrás:http://tisztaforras.info/boldogasszony/

2016. október 6., csütörtök

ŐSI ERŐ-NŐI ERŐ selyem párnahuzatAz Isteni Öntudatra ébredt NŐ, ÖnMAGa tengelyébe állva egy biztos pontot képvisel a Világban.Tisztában van az értékeivel, mindazzal a minőséggel, amellyel megjeleníti magát a Világban.
Megengedi magának, hogy a VAGYOK állapotába helyezkedjen.
Élvezi a Lét örömét, a jelen pillanatban él.
Nem akarja megváltoztatni a világot.A természet ciklusát követve, maga is a természetesre törekszik.
Megengedővé válik az Élet változásaival szemben.
Pontosan tudja hol a helye, és mikor mit kell tennie.
A természet rendje szerint él, és aszerint irányítja életét.
Eggyé válik az áramlással, a változással.
Lélekben elcsendesült életet él.
Befelé fordulása által megérti milyen rendszer szerint épülnek fel az életében történő események.
Bizalom és ráhagyatkozás jellemzi napjait.
Bízik Önmagában, a Felsőbb Isteni elrendelésben.
Elcsendesült pillanataiban Boldogasszonyhoz fohászkodik.
Az Ő teremtő erejével éli meg mindennapjait.
Átlényegülésében boldogasszonysága gyökeredzik.
A szív a teremtő tere és ereje az erőssége.
Ez az ami áthatja, ami által teremtővé válik.
MAGában hordozza azt a megtestesült női szent erőt, amellyel Önmaga is Boldog-Asszonnyá válhat.
(Szintén saját motívum, mérete: 40x40cm
Nimród regéje nyománNimród regéje nyomán készült című selyemképem az Őshaza emlékezetéről szól, melyben még az aranykori állapot uralkodott. A JóIsten által leejtett Aranyalma meggyökeredzett, és csodálatos Életfa hajtott ki belőle, melynek tövében Tündér Ilona az anyai szeretettel átölelve az Ő kisfiának Nimródnak altatódalt dúdol. Az Életfa másik oldalán, a szarvas ábrázolásában, Istenanyát jelenítettem meg. A zöldelő mezőt virágba boruló tulipánok veszik körül, melyek lágyan belehajolnak a (kék színnel megjelenített) Ősvízbe, mely az Eget és a Földet egybeálmodja.
(Szintén saját rajz és tervezés. Mérete: 74x74cm)

KOVÁCS NÓRI – NIMRÓD REGÉJE SZIMFÓNIKUS – NÉPI OPERA nyomán kaptam az ihletett hogy elkészítsem ezt selyemképet.
( Az alábbi szöveget Kovács Nóri énekesnőtől vettem át.)
Teremtés: " Amikor a Jó Isten lenézett a Földre, akkor egy gyönyörű szép helyszínt látott, és ez a Kárpát - medence volt. Egy csillagból gyúrt almát leejtett ide középre, ahol a szíve nagyot dobban a Földnek. És természetesen a Világfa nőtt ki ebből."
Teremtés dal:
https://www.youtube.com/watch?v=jlxl1gHK-Wk
"A Teremtés után következik..
Az Életfának az árnyékában Tündér Ilona ringatja az Ő kicsiny fiát Nimródot, és miközben kicsit szendereg a baba, azért ott félálomban hallgatja Édesanyja tanító szavát, amelyben az élet bölcsességére, a múlt tiszteletére, a hősök regéire, és mindarra tanítja az Ő kisfiát hogyha nagy lesz, hogy válhat belőle igazán nemes és nagy király. 21:41 percnél hallgatható meg a dal."
https://www.youtube.com/watch?v=OqyyvyPRAz42016. szeptember 27., kedd

Selyem sárhajú Magyar Ilona,- Tündér Ilona selyemkép

Elkészült a Selyem sárhajú Magyar Ilona,- Tündér Ilona selyemképem.
Tündér Ilona a magyarok legszentebb női minősége, ÉG és FÖLD összekötője. A Tündéreknek a Szeretet által volt varázserejük, a Teremtő végtelen szeretetét engedték át magukon. Arany hajukat Nap Atyácska aranyszálból szőtte….(Lendvai Kati)
Tündér Ilona az, aki a mitológiánkban és archaikus népmesékben sokkal rejtélyesebb, mint bárki, illetve bármi más. Gyakran nagyon magasan helyezkedik el az Égi Hierarchiában (betöltve Nagyboldogasszony szerepkörét), de sok esetben ő is egyszerű boldogasszony, Időtlen Égi Asszony. Ha „csak ennyi”, akkor a népmese hőse el is nyerheti a szerelmét, és következhet a különleges lakodalom, amelyről nehéz megállapítani, hogy az Égi vagy földi világban történik.
Az Égi vagy a földi világban? Tündér Ilona égi lény, de a régi korok magyarja – mint a népmesékben a legkisebb királyfi – elindul megkeresni. És meg is találta?
Megtalálhatta, mégpedig a Tündér Ilona kastélyában….Ahova hogyan is jutott be?
Táltos paripa hátán….Mindenekelőtt arra kellett tehát képesnek lennie, hogy felismerje, megszelídítse, majd megülje a táltos paripát, aki a népmesében csak parazsat eszik, nem is ehetne semmi mást, hiszen ő is fényből való….
Hogyan tudta megülni a régi korok magyarja a fényből való táltos paripát? Neki magának is fénybe kellett öltöznie, hogy megülhesse. Ez az „átöltözés” volt talán a legnehezebb próbája a beavatásának…….
Hogyan tudta megtalálni a Fénybe öltözött Asszonyát, a Tündér Ilonáját (a Beavatás Asszonyát) a régi korok magyar világában a beavatásra vállalkozó hős?
Neki magának is fénybe kellett öltöznie, hogy megtalálhassa. Ez „átöltözés” volt talán a legnehezebb próbája a beavatásának…..
(részlet Kocsis István- Szakrális szerelem című könyvéből.)
A magyar nőnek tündérré kellene válni,
Tündér Ilonával azonosulva,
akinek a párja mindig a Napisten hőse,
a fény harcosa (pl. a parázs-nevű Páris, Szőlőszem királyfi, Szép Miklós, stb.) - aki pedig a magyar férfi eszménye kellene legyen, akivel azonosulhat.
Bővebb leírás:
Világszép Tündér Ilona - ősmagyar legenda:
http://emf-kryon.blogspot.hu/…/vilagszep-tunder-ilona-osmag…

ÉN VAGYOK selyem mandalaÉN VAGYOK selyem mandala üzenete:,
Én Vagyok,- A cselekvésben, a kimondott szó hatalmában jelenítem meg magam.
A teljesség árad belőlem. Belső Napom ragyogása betölti az életem.

A Napfonat- a személyes erő, és torok csakra- az akarat ereje csakrára van hatással ez a mandala. Mivel a csakrák párban működnek, így a sárga és a kék szín mind a két Fénycsokrot támogatja színeivel és energiáival. http://www.lenka.hu/

TŰZVIRÁG selyem mandalaTŰZVIRÁG selyem mandala:
A Lélek tűzét, világban betöltött helyét szimbolizálja.
Az itt és mostban való jelenlétet, az ÖnMAGunkkal való belső kapcsolatot erősíti meg. Színeivel és energiáival az alsó három Fénycsokor harmonizálásában nyújt segítséget.
Üzenete: Benned és általad valósítom meg magam a világban.
Mérete: 25cm

Tulipáncsokrok


KeDo rajzát használtam fel az alábbi mandala festéséhez, melynek Tulipáncsokrok címet adtam. Mérete: 55x55cm


Ébredő Természet selyemsál


Ébredő Természet selyemsál 
mérete: 150x35cmLélekvirág selyem mandalaLélekvirág selyem mandala
mérete: 25cm

http://www.lenka.hu/

Rábaközi motívum

Rábaközi motívum
Selyempárnahuzat lesz belőle
http://www.lenka.hu/


MAGOK VAGYUNK selyem mandala részletMAGOK VAGYUNK selyem mandala részlet, rendelésre pillagókkal kiegészítve. mérete: 35cm

TÜNDÉRVILÁGTÜNDÉRVILÁG nevet adtam KeDo rajza által elkészített mandalámnak. Én a Tündérek szépséges világát látom bele.
Mérete: 35cm
http://www.lenka.hu/

MAGOK VAGYUNK párnahuzat

Körtánc- Folytonos áramlás selyem mandala

A szakrális csakra egyensúlyának megtartásában ad segítséget. "Az egészséges méh az a hely, amelyből az egészséges test kifejlődik." Queen Afua
Mérete: 20 cm
http://www.lenka.hu/

Önkifejezés selyem mandala
Színeivel, rezgésével, áramlásával a torokcsakrára van hatással.
Ez a csakra elvezet saját belső valóságunkhoz, és szabályozza a kommunikációt. Tanulási feladatai: Az őszinte kommunikáció, valamint az érzés és a gondolkozás összekötése. 
Jellemzése, címszavai: Beszéd és a hallgatás polaritása, Kommunikáció, Fülelés, Önuralom 
Fő témái: Önfegyelem, Kommunikáció 
Dolga: Önkifejezés
Elvezet saját belső valóságunkhoz, és szabályozza a kommunikációt.
Meg kell tanulnunk őszintén kommunikálni, még akkor is, ha félünk a következményektől.
Fő gyakorlata a hallgatás, ha meghallgatjuk önmagunkat, amihez csendre van szükség, csak akkor tudunk őszintén kommunikálni.
Lelkileg az önkifejezéssel, ezen belül is a gondolatok kifejezésével függnek össze.
A mandala üzenete: Gondolataim által teremtem saját valóságom.
Mérete: 20cm
http://www.lenka.hu/Onkifejezes-d135.htm

Isten Hozott selyem mandalaA bejárati ajtóra akasztott mandala meleg szívvel üdvözli az otthonunkba betérő látogatót. A tulipán motívum KeDo alkotása.
Mérete: 20 cm
http://www.lenka.hu/Isten-Hozott-d134.htm